Training.

Naast persoonlijke coaching, houd ik ook trainingen voor groepen. Dit kan op aanvraag, maar ik organiseer deze ook zelf. 

Door middel van teambuilding, workshops zitten we een dagdeel of een hele dag samen rond een onderwerp.

U kunt mij ook uitnodigen voor een spreekbeurt in uw kerk of gemeente.

Dit jaar gaan we verder met het houden van onze MercyNights. Bemoedigend, uitdagend, genezend en krachtig. Ik geloof dat in iedere situatie van ons leven God aanwezig is. Blijf niet zitten, maar kom ook. Binnenkort meer hierover.

 

Discipelschap.

Sinds begin september 2017, geven we een bijbelcursus aan jong gelovigen, maar ook erg goed voor jou, als je al enige tijd op weg bent met God en misschien wel tot steun kunt zijn voor hen die Jezus nog maar pas kennen. 

Iedere vrijdagavond wordt de cursus gegeven: Gods plan Gods zegen. De Bijbel door. In deze cursus gaan we 25 lessen de bijbel door. Locatie: Loswalweg 9, 8262 BC Kampen

Er is ook ook een cursus Discipelschap, welke op vraag gegeven wordt.

 

Er zijn geen kosten aan verbonden.