Mercy and Faith Biblecollege

Discipelschap en Bijbelstudies

 

De lessen worden via internet gegeven en aan te vragen via de contactpagina of info@mercycoaching.nl

Sinds begin september 2017, geven we een bijbelcursus aan jong gelovigen, maar ook erg goed voor jou, als je al enige tijd op weg bent met God en misschien wel tot steun kunt zijn voor hen die Jezus nog maar pas kennen. 

Momenteel wordt de Basiscursus van de Bijbel ook bij ons in Kampen gegeven: Loswalweg 9, 8262 BC Kampen

Momenteel geven wij een Bijbelschool programma, een trainingschool voor leiders (discipelen) in verschillende landen in Afrika(Kenia)  en Azië. 

De verschillende programma's zijn:

Een weekprogramma: Heilige Geest en leiderschap

(de onderwerpen kunnen ook gekozen worden uit het bestaande programma of vrije keuze)

1 Jaarprogramma:

De Bijbel (Oude, Nieuwe Testament, Profeten), Evangelisatie, Gaven van de Geest, Leiderschap, Pastoraat, 5-voudige bediening, de bediening van Paulus.

50 Days of Discipleship:

is een programma, waarbij je 40 dagen (online) meeloopt met een mentor, dagelijks een studie ontvangt, en 10 dagen van bidden en vasten.

Lukas 24:15, 31,32

'En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden,  dat Jezus Zelf bij henkwam en met hen meeliep. 

En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?'

We geloven in jouw toewijding als discipel van Jezus. We geloven ook dat Jezus deze periode, waarin  jij je apart zet voor Hem, je bijzonder zegent en de zalving van de Heilige Geest je volledig zal vervullen.

Verdere programma's:

Basiscursus de Bijbel

Discipelschap en een volger worden.

Genade en de wet

De Heilige Geest 

De grote Opdracht, evangelisatie en  over Handelingen.

  

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hieronder de Engelstalige tekst:

Biblecourses.

We have several  'One week' training courses. Very powerful  and equipping you in the Kingdom of God.

Weekprogram:  Holy Spirit and Leadership

(we make also programs 'on demand', we enable you to choose one of the subjects from the other programs.


End of October we will have a conference in Kenya of one week. We will give training about the Holy Spirit and have healing crusades in the afternoon.

One Year program:

Studying the Bible (Old and New Testament, Prophets), Evangelism, Gifts of the Spirit, Leadership, Pastoral tasks, 5-fold Ministry, the Ministry of Paul.

50 Days Discipleship: 

online lessons, 40 days walking with a mentor, 10 days of prayer and fasting

 

Basic Biblecourse

        from Genesis to Revelation

Discipelschip

Love, Grace and law

Holy Spirit and the Gifts

The great commission 

Ministry

50 Days of discipleship.  Walking  with  Jesus, in His presence.

Ask for the program. And join us! Receive the blessing, the annointing of the Holy Spirit, it will be lifechanging.

We are very enthousiastic about this new program. We believe in a strong annointing for these days. You commit yourself to be a disciple of Jesus Christ, walk with Him, as the disciples did just after Jesus rose from the death.

Luke 24:15, 31,32.

'And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus Himself drew near, and went with them'.

'And their eyes were opened, and they knew Him; and vanished out of their sight. And  they said one to another, "Did not our heart  burn within us, while He talked with us by the way, and while He opened to us the scriptures?" '.

 

 

 

 

Wilt u dit werk steunen? Stuur een mail naar info@mercycoaching.nl 

of ga naar de Webshop of doneer hieronder.