Mercy and Faith Missions

Discipelschap en Bijbelstudies

 

De lessen worden via internet gegeven en aan te vragen via de contactpagina of info@mercycoaching.nl

Sinds begin september 2017, geven we een bijbelcursus aan jong gelovigen, maar ook erg goed voor jou, als je al enige tijd op weg bent met God en misschien wel tot steun kunt zijn voor hen die Jezus nog maar pas kennen. 

50 Days of Discipleship:

Onze discipelschapscholen onder de naam 50days of discipleship hebben we in 2018 op gestart. 

In kleine groepen van gemiddeld 10 man worden de trainingen thuis bij een voorganger of in de kerk gegeven.

Het is een programma, waarbij je 40 dagen (online) meeloopt met een mentor, dagelijks een studie ontvangt, en 10 dagen van praktijk, bidden en vasten. Vraag gerust naar de onderwerpen.

Lukas 24:15, 31,32

'En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden,  dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. 

En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?' en Handelingen 1:1.

We geloven in jouw toewijding als discipel van Jezus. We geloven ook dat Jezus deze periode, waarin  jij je apart zet voor Hem, je bijzonder zegent en je de zalving van de Heilige Geest zult ontvangen.

Mercy and Faith Biblecollege

1 Jaarprogramma:

De Bijbel (Oude, Nieuwe Testament, Profeten), Evangelisatie, Gaven van de Geest, Leiderschap, Pastoraat, 5-voudige bediening, de bediening van Paulus, etc.

Hieronder de Engelstalige tekst:

Biblecourses.

We present to you our 50 days of discipleship traingprogram.

Very powerful  and equipping you in the Kingdom of God.

It is a training in small groups. If you are a pastor and you want to train your co-pastors or potential leaders, you can apply and we can arrange a 50days program. We work from out your own house or church. This way the costs will be very low.

Ask for the program!

50 Days Discipleship: 

online lessons, 40 days walking with a mentor, 10 days of practice, prayer and fasting.

Afterwards the students receive a certificate. They can go out and start pioneering and have their own group in their area/region.

 

One Year program:

Studying the Bible (Old and New Testament, Prophets), Evangelism, Gifts of the Spirit, Leadership, Pastoral tasks, 5-fold Ministry, the Ministry of Paul.

 

Basic Biblecourse

from Genesis to Revelation

Discipelschip

Love, Grace and law

Holy Spirit and the Gifts

The great commission 

Ministry

50 Days of discipleship.  Walking  with  Jesus, in His presence.

We are very enthousiastic about this new program. We believe in a strong annointing for these days. You commit yourself to be a disciple of Jesus Christ, walk with Him, as the disciples did just after Jesus rose from the death.

Luke 24:15, 31,32.

'And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus Himself drew near, and went with them'.

'And their eyes were opened, and they knew Him; and vanished out of their sight. And  they said one to another, "Did not our heart  burn within us, while He talked with us by the way, and while He opened to us the scriptures?" '.

 

Een reactie van een pastor:

'Deze lessen zijn geweldig en erg krachtig. Kom alstublieft naar ons, we geven les aan onze voorgangers. Ze worden er erg door opgebouwd'. 

Pastor uit India

 

 

 

 

 

Wilt u dit werk steunen? 

Ga naar de doneerpagina of druk op de knop 'Doneer'.