Mercycoaching

Welkom.

Welcome! Look for our English page.

Fijn dat je deze site bezoekt.

Ik ben deze site begonnen als site voor mijn coachwerk.

Coachen doe ik nog altijd, maar ik geef nu vooral trainingen, bijbelstudies en ik preek in diverse kerken en gemeenten.

Mijn naam is Hayo de Vries en ben spreker en pastor. Daarnaast geef ik discipelschaps- trainingen en ander bijbels onderwijs. Ik doe veel van mijn werk online. Mijn passie ligt bij het brengen van het woord van God. En dan gaat God bewegen. Zijn Geest in ons, bevrijdt, redt, geneest.

 

Ik heb een visie voor discipelschap en gemeentebouw. Dat is ook waar je je bij mij kunt inschrijven. 

Hoe word je een volger van Jezus.

Hoe sta jij in dit leven?

Ik geloof in voorbeelden, vrouwen en mannen Gods, die vaak door de zelfde processen zijn gegaan als jij. Maar ook vrouwen en mannen die de stem van God verstaan, dit kunnen doorgeven, zodat je een unieke ervaring zult hebben.

Ik geloof dus ook in persoonlijk contact. Niets is belangrijker, dan iemand naast je te hebben staan, die je steunt en meetrekt in een leven met Jezus.

 

Getuigenis.

In oktober 2016 heb ik zelf een groot wonder van innerlijk herstel meegemaakt.

Helemaal vastgelopen, ten einde raad. Maar wel overtuigd, dat het goed zou komen. En dat gevoel werd steeds sterker.

Jezus heeft mij bevrijdt van diverse verslavingen, en dit heeft mijn leven op zijn kop gezet en zijn er deuren dichtgegaan, maar tegelijkertijd ook deuren opengegaan.

Dat is wat geloven kan doen, en wat God zeker ook in jouw leven wil doen.

Een verhaal wat ik graag vertel. Het is een getuigenis, van wat God in je leven kan doen. Ongeacht je leeftijd, wat voor werk je hebt, hoeveel studies je hebt gedaan. Iedereen kan een keer zo'n moment tegenkomen.

Ik geloof met heel mijn hart dat Jezus jouw probleem aan het kruis heeft gedragen. En Hij strijdt voor ons, staat er in Psalm 68. 

Psalm 68:2 Als God verschijnt in de strijd, vluchten zijn vijanden, zijn tegenstanders verdwijnen.

Je kunt me uitnodigen voor een spreekbeurt in je gemeente, kerk of groep.

 

Mijn achtergrond, bijbelschool, reclame, journalistiek, verslavingszorg, leider werkervaringsplaats, ondernemerschap, management en coaching, meewerken aan een re-integratieplan van gedetineerden, jaren in het buitenland gewoond, Italië, België , hebben er voor gezorgd, dat ik meerdere culturen heb leren kennen. Dit helpt weer bij mijn werk onder asielzoekers.